CURTEA DE APEL IAȘI
str. Elena Doamna, nr. 1A, Iași, jud. Iași
Contact->Date de contact

Adresa Curţii de Apel Iași este: Iaşi, Str. Elena Doamna nr. 1A, Cod: 700398, județul Iași

 

Accesul la noul Palat de Justiție - click aici

 

Numere de telefon:

centrala: 0232-235033, 0332-403827, 0332-403828, 0332-403829

prim-grefier: 0232-260800

secretariat: 0332-403800

resurse umane: 0332-403802

birou informații și relații publice: 0332-403803

arhiva: 0332-403804

registratura: 0332-403805

manager economic:0332-403806

grefier șef secție penală: 0332-403813

grefier sef secție litigii de muncă: 0332-403814

grefier șef secție civilă: 0332-403815

grefier șef secție contencios: 0332-403816

inginer constructor:0332-403817

consilier juridic:0332-403818

documentare juridică: 0332-403820

compartiment IT: 0332-403821

executări penale:0332-403824

 

Numere de fax:

prim-grefier:0232-217808

resurse umane: 0332-435527

registratură: 0232-255907(primire cereri si relatii pentru dosare)

arhivă: 0332-435702

 

E-mail: ca-iasi@just.ro,ca.iasi.birp@just.ro, ca-iasi-registratura@just.ro

 

Adresa de e-mail ca.iasi.birp@just.ro este pusă la dispoziţia publicului exclusiv pentru cererile de informare

publică formulate în baza legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

 

Potrivit art. 10 alin. 2 din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare: „Judecătorii și procurorii nu pot să dea consultații scrise sau verbale în probleme litigioase, chiar dacă procesele respective sunt pe rolul altor instanțe sau parchete decât acelea în cadrul cărora își exercita funcția și nu pot îndeplini orice altă activitate care, potrivit legii, se realizează de avocat”.

Activitatea de explicare a anumitor proceduri şi termeni înainte de demararea unui proces reprezintă consultanţă juridică, pe care, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, judecătorii şi personalul instanţelor judecătoreşti nu o pot acorda.

 

Judecători delegați cu coordonarea activităţii de soluţionare a petiţiilor - judecători Mititelu Maricica, Pipernea Smaranda și Poiană Cipriana.

Expert informaţii de interes public - Safta-Romano Raluca.